Kaizen Week: Žďárský Teleflex má za sebou už druhý zlepšovací týden

17.04.2019

Na konci března se u nás v závodě opět konal Kaizen week - týden zlepšování. Cílem bylo vymyslet a otestovat v zátěžovém testu výrobu a zásobování dle systému JIS.

Just In Sequence je koncept řízení výroby, kdy jsou veškeré zakázky dopravovány v přesném pořadí, v jakém budou baleny. Tohoto nelehkého úkolu se zhostilo celkem 49 lidí rozdělených do 12 týmů.

Na projektu se začalo pracovat v rámci příprav již čtyři měsíce před samotným týdnem Kaizenu, aby se u nás JIS mohl zavést.

Dříve u nás celý proces od zadání zakázky do výroby až po její propuštění ze závodu trval 13 dní. Po skončení akce Kaizen Week se tento čas zkrátil na jeden jediný den, což je více než skvělý výsledek.

Celý tým do této akce investoval spoustu sil a intenzivní práce, ale stálo to za to. Opět se ukázalo, že dokážeme táhnout za jeden provaz a společnými silami posouvat naši firmu dopředu. 

Děkujeme všem zúčastněným, a doufám, že se zase uvidíme se na další akci Kaizen Week.